Ciekawe artykuły

 • Polityka Młodzieżowa - Co to jest Polityka Młodzieżowa?

  napisano: 2009-08-12

  Poszukiwanie definicji "młodzież", nie mówiąc już o "polityce młodzieżowej" jest zawiłym wyzwaniem akademickim. Wciąż trwa debata na ten temat. Definicja "Dziecka" w Konwencji Narodów Zjednoczonych mówi o przedziale wiekowym 0-18 lat, natomiast badania…

  więcej

 • Polityka Młodzieżowa - Polityka Młodzieżowa i jej europejski wymiar

  napisano: 2009-08-12

  Europejski Pakt dla młodzieży
  Wobec starzenia się populacji Europy Rada Europejska dostrzega potrzebę, aby młodzi Europejczycy mogli korzystać ze zbioru polityk i środków stanowiących w pełni zintegrowaną część Strategii Lizbońskiej. Celem Paktu…

  więcej

 • Demokracja przyszłości? - Tu i teraz!

  napisano: 2009-07-24

  W zasadzie wszyscy jesteśmy zgodni, że aktywność młodego pokolenia nie może realizować się tylko i wyłącznie w sferze prywatności czy opozycji ale również poprzez odpowiedzialne uczestnictwo w życiu publicznym. Czy zatem w  wyborach…

  więcej

 • Neoagraryzm

  napisano: 2009-07-24

  Z okazji 80 rocznicy ZMW  RP „WICI”, mam zaszczyt przekazać autorski tekst mojego Ojca, prof. Wiktora Prandoty, ludowca, wybitnego działacza przedwojennego ZMW, kierownika organizacyjnego w ZG ZMW w latach 1948-49 i  Wiceprzewodniczący  ZG…

  więcej

 • Polskie rolnictwo 2030

  napisano: 2009-07-24

  Nowy wymiar debaty o przyszłości polskiego rolnictwa
  Kluczowym warunkiem rozumienia naszej wizji, jest odejście od populistycznej debaty na temat przyszłości rolnictwa w kategoriach „darowizn i przywilejów”. Jej jedynym widocznym efektem, jak na…

  więcej

 • Przygoda z ZMW

  napisano: 2009-07-24

              Najbliżej ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej zetknęłam się na Uczelni. Byłam pierwszą absolwentką znanego w naszej organizacji Technikum Rachunkowości Rolnej z Marcinkowic k. Nowego Sącza, przyjętą na Uniwersytet Warszawski. 
              Na największych…

  więcej