Akademickie Forum Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich

W dniach 13-15 października 2017r. w Zakopanem odbędzie się Akademickie Forum Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Czterdziesto-osobową grupę docelową zadania, stanowią młodzi rolnicy, domownicy rolników lub młodzi mieszkańcy obszarów wiejskich w wieku od 16 do 35 roku życia, zamieszkujący tereny wiejskie województwa śląskiego.
Głównym celem realizacji zadania jest upowszechnienie wiedzy w zakresie zrównoważonej polityki rozwoju obszarów wiejskich, metod produkcji rolniczej przyjaznych środowisku, wybranych form przedsiębiorczości oraz wsparcia finansowego ukierunkowanego na innowacje i odnawialne źródła energii na obszarach wiejskich.
Celami szczegółowymi zadania jest promocja wśród młodych uczestników szkolenia, umiarkowanego wykorzystywania zasobów środowiska naturalnego oraz utrwalanie wizerunku wsi jako miejsca przyjaznego do życia, wypoczynku i rozwoju zawodowego, zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności rolnictwa oraz promowanie innowacji w gospodarstwach.
Istotę realizacji zadania stanowią aspekty związane z uzyskaniem równowagi ekonomicznej, przyrodniczej i społecznej na obszarach wiejskich. Realizacja zadania będzie sprzyjać wypromowaniu tradycyjnych niegdyś i mniej intensywnych form produkcji żywności: rolnictwo ekologiczne, rolnictwo zrównoważone czy też integrowana produkcja. AFZROW ma za zadanie umożliwić przepływ wiedzy do osób młodych i przedsiębiorczych w trakcie 18h szkoleniowych, zarówno na temat polityki rozwoju obszarów wiejskich jak i możliwego wsparcia finansowego w wybranych aspektach przewidzianych tematyką wykładów.
Operacja będzie realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Plan operacyjny na lata 2016 – 2017) dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

Organizatorem zadania jest Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Częstochowie.

Kontakt w/s zapisów: csrmp@odr.net.pl

 

Dołącz do nas

Projekty