Jesteś tutaj:

Dokumenty

 Sprawozdanie z działalności

Rady Krajowej i Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej

2006 -2009

 

Związek Młodzieży Wiejskiej to najstarsza organizacja młodzieżowa nie tylko w Polsce, ale i w Europie. W roku 2008 obchodziliśmy 80 – lecie swojego powstania. Związek Młodzieży Wiejskiej  „WICI”  powstał ofcjalnie  29  czerwca  1928  roku.  Zarówno wtedy jaki i dzisiaj, jesteśmy ruchem społecznym, którego najważniejszym zadaniem jest dbałość o wszechstronny rozwój młodego człowieka. W najbliższych latach najistotniejsze flary aktywności Związku to Edukacja i Europa. Kiedy piszę Edukacja to mam na myśli podwyższanie kwalifkacji i kompetencji młodego lidera w obszarze współpracy z samorządem lokalnym, przedsiębiorczości, nowoczesnego rolnictwa, edukacji obywatelskiej. Kiedy piszę Europa - to mam na myśli aktywność młodych ludzi w obszarze współpracy międzynarodowej, współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi w UE, aktywność liderów ZMW na rzecz integracji Wspólnoty Europejskiej. To także a może i przede wszystkim sprawne wykorzystanie funduszy europejskich przez ZMW na rzecz naszych małych ojczyzn. (przeczytaj więcej)