Jak założyć koło ZMW

Jak założyć ZMW ? – To proste!

Dla zabawy, dla nauki, dla pracy!

Krok 1

Podstawowe koło ZMW

W swojej miejscowości lub sąsiedniej musisz znaleźć co najmniej 5 osób, które wyrażą wolę wstąpienia do Związku Młodzieży Wiejskiej (wypełniona deklaracja).

Właśnie założyłeś podstawowe ogniwo Związku. Z własnego grona wybieracie przewodniczącego, sekretarza i skarbnika, ( głosowanie w trybie jawnymJ).

Najwyższą władzą koła/ ogniwa jest zebranie wszystkich członków, zwoływane nie rzadziej niż raz do roku.

Bieżącymi sprawami koła/ogniwa kieruje przewodniczący, który wraz ze skarbnikiem odpowiada za powierzone kołu ZMW mienie. Ogniwo rozpoczyna działalność z chwilą wpisu do rejestru podstawowych ogniw. Rejestr prowadzi właściwy Zarząd Wojewódzki ZMW.

Krok 2

Zarząd Gminny ZMW

Zarząd Gminny ZMW tworzą co najmniej 2 podstawowe ogniwa z terenu gminy. Na spotkanie Zarządu Gminnego ZMW warto zaprosić wójta gminy, radnych. Od momentu założenia Gminnego ZMW jako młodzi i zorganizowani liderzy stajecie się partnerem dla władz samorządowychJ.

Po powołaniu Zarządu Gminnego wysyłacie protokół ze spotkania  i listę obecności do Zarządu Wojewódzkiego. Na najbliższym posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego ZMW odpowiednią uchwałą zostaniecie wpisani w poczet Zarządów Gminnych ZMW w danym województwie.

Krok 3

Zarząd Powiatowy ZMW

W skład instancji powiatowej ZMW wchodzą co najmniej 2 zarządy gminne lub uwaga! – 4 koła podstawowe działające na terenie powiatu. Po powołaniu Zarządu Powiatowego protokół ze spotkania oraz listę obecności wysyłacie do Zarządu Wojewódzkiego celem rejestracji.

Krok 4

Zarząd Wojewódzki ZMW

Zarząd wojewódzkiej instancji tworzą: przewodniczący podstawowych ogniw Związku, prezesi zarządów gminnych i powiatowych ZMW, a także osoby wybrane przez Zjazd wojewódzki w liczbie nie przekraczającej 1/3 ilości zarejestrowanych podstawowych ogniw Związku na terenie województwa.

 

Ważne:

Po pierwsze

Będąc w Związku Młodzieży Wiejskiej macie prawo do uczestnictwa we wszystkich inicjatywach ZMW na szczeblu wojewódzkim i krajowym m.in.

- wyjazdach zagranicznych,

- szkoleniach dla liderów,

- debatach publicznych dotyczących młodzieży w Polsce i za granicą,

- reprezentowania organizacji na szczeblu samorządu lokalnego i wojewódzkiego, wobec władz i instytucji państwowych,

- organizacji zbiórek, akcji charytatywnych,

- wymiany doświadczeń i wiedzy w ramach całej organizacji.

Po drugie

Ogniwa podstawowe, gminne i powiatowe z mocy statutu nie posiadają osobowości prawnej. Nie mogą zaciągać zobowiązań finansowych, nie posiadają konta bankowego. Aby normalnie funkcjonować możecie korzystać z konta bankowego gminy lub miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej na zasadzie użyczenia.

Po trzecie

Na poziomie gminy i powiatu w zasadzie możecie pokusić się o założenie waszego lokalnego stowarzyszenia z osobowością prawną. A następnie zgłosić swój akces do Młodzieżowej Sieci na Rzecz Rozwoju Obszarów WiejskichJ

Po czwarte

Będąc w ZMW zawiązujecie przyjaźnie na całe życie. Poznajecie przyjaciół nie tylko z terenu własnej gminy czy powiatu ale z całego kraju. Poczucie, że podobnie jak „Ja” myśli i czuje kilkadziesiąt tysięcy młodych liderów jest czymś wyjątkowymJ

Po piąte

To twoje pomysły i inicjatywy budują siłę organizacji na każdym szczeblu. Przestajesz być anonimowym Kowalskim, który w pojedynkę nie wiele może…( poza oddaniem głosu w wyborach raz na 4 lata).

Dobrze zorganizowana młodzież jest już ważnym partnerem dla każdej instytucji czy samorządu. Warto w ten sposób zadbać o swoje małe ojczyzny. Warto aby nasze sprawy reprezentowane na każdym szczeblu.