Jesteś tutaj:

O Nas

Związek Młodzieży Wiejskiej to wielopokoleniowa instytucja, wyrosła w tradycji ruchu ludowego. Powstaliśmy w 1928 roku a historia Związku to historia młodych dziewcząt i chłopców, wpisująca się w historię Polski. Wielokrotnie spychani ze sceny publicznej, wracaliśmy manifestując niczym nieskrępowany entuzjazm społecznego działania.

Dzisiaj u progu XXI w. Związek Młodzieży Wiejskiej to ruch społeczny, oparty na tradycyjnych wartościach ruchu ludowego czyli wzajemnej pomocy, solidarności i poszanowaniu indywidualności oraz sprawiedliwości społecznej - bez przywilejów jakie może dawać urodzenie, bogactwo czy władza. Te wartości stanowią o sile Wspólnoty Europejskiej a zarazem są wkładem wielu pokoleń rodzin chłopskich w solidarną i otwartą Europę. 

Jestem przekonany, że aktywność mojego pokolenia nie może realizować się w sferze prywatności czy opozycji ale poprzez wolności obywatelskie a co za tym idzie odpowiedzialnym uczestnictwie w życiu publicznym. Naiwne przeświadczenie o braku możliwości wpływu młodych ludzi na życie publiczne prowadzi w konsekwencji do utraty świadomego obywatelstwa i czyni wielu z nich "poddanymi" w demokratycznej Polsce.

Nasza młodzież wychowywana jest w duchu wartości chrześcijańskich, poszanowania prawa, szacunku dla pracy a także w poczuciu potrzeby uczestnictwa w życiu publicznym, poczuciu odpowiedzialności za losy polskiej wsi i naszej ojczyzny. To właśnie liderzy Związku, świadomi obywatele Zjednoczonej Europy, demokrację przyszłości powinni budować tu i teraz! 

 

Gospodarka wolnorynkowa ignoruje słabszych i nie dostrzega problemów społecznych, których rozwiązanie nie stanowi zysku. Dlatego Polsce i Europie potrzebna jest energia młodego pokolenia polskiej wsi, manifestująca się poprzez odpowiedzialne i aktywne uczestnictwo w życiu publicznym. Polska i Europa potrzebuje młodych ludzi potrafiących się organizować celem realizacji swoich interesów, potrzeb i wartości a co za tym idzie wpływać na decyzje publiczne, działając dla dobra wspólnego.
 

W nadchodzących latach najważniejsze obszary aktywności naszego Związku to edukacja, przedsiębiorczość, rolnictwo i samorząd. W tych obszarach chcemy budować konkretne programy i realizować projekty z udziałem młodych ludzi, tak aby mogli podnosić swoje kwalifikacje, realizować swoje pasje oraz zdobywać doświadczenie na wspólnym europejskim rynku pracy.

 

Przed nami, młodym pokoleniem polskiej wsi, stoi wiele wyzwań. Ale świadomi wartości z których wyrośliśmy, własnej tożsamości i kultury - budujemy wieś otwartą na nowoczesność, wieś na której chcemy pracować, realizując marzenia o lepszej przyszłości i lepszej Polsce.


 

Łącząc pozdrowienia,

Michał Modrzejewski
Prezes Zarządu Krajowego
Związku Młodzieży Wiejskiej